சந்தோசப் பொழுது நிகழ்வின் போது சிறுவர்கள்……….

Permanent link to this article: http://www.uthavi.de/?p=181

Child Labourers, Slaves Around the World Number More Than 10M

The International Labor Organisation (ILO), in a depressing report of the times, has released figures of child labourers around the world, which have been recorded at a whopping more than 10.5 million.

Overall, 6.5 million of these children are aged between five and 14 years old. Over 71 per cent of the child labour population are girls.
Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.uthavi.de/?p=176

கொத்தடிமைகளாக ஒரு கோடிச் சிறார்

உலகில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான சிறார்கள் வீட்டு வேலையாட்களாகப் பணிபுரிவதாகவும், அவர்களது பணியிட நிலைமைகள் பெரும்பாலும் ஆபத்தானவையாகவும், சில வேளைகளில் கொத்தடிமை நிலைமைக்கு அவை இட்டுச் செல்வதாகவும் சர்வதேச தொழிலாளர் நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.uthavi.de/?p=171

Older posts «